Aktualności

Blisko 28,9 mln zł z Unii na przebudowę siedleckich dróg oraz moderniację szpitala w Łosicach

2010.03.05 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 14:13

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przebudowa czterech siedleckich dróg oraz modernizacja szpitala w Łosicach i zakup tomografu komputerowego zostaną dofinansowane z Unii Europejskiej. Umowy w tej sprawie podpisali 5 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Ludwik Rakowski, władze Siedlec, powiatu siedleckiego oraz dyrekcja Szpitala w Łosicach. Wartość projektów to blisko 34 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie prawie 28,9 mln zł.
 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że mieszkańcy mniejszych miejscowości zasługują na to, żeby mieć warunki opieki zdrowotnej na miarę XXI w., porównywalne z warunkami w dużych miastach, a realizowany projekt łosickiego szpitala ma szansę stworzyć takie warunki dla lokalnej społeczności. Wyraził też nadzieję, że pozostałe inwestycje przyczynią się do przyciągnięcia inwestorów, dzięki czemu przyspieszy się rozwój gospodarczy tego regionu.

Wicemarszałek Ludwik Rakowski, podsumowując spotkanie, pogratulował udanego złożenia wniosków, przygotowania dokumentacji, dzięki której możliwe było podpisywanie umów. Życzył powodzenia w realizacji inwestycji wyrażając nadzieję, że uda się je szybko rozliczyć.

Realizowane Projekty

Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej
Całkowita wartość projektu: 4 441 940 zł
Kwota dofinansowania: 3 775 649 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Celem projektu jest dostosowanie szpitala w Łosicach do standardów Unii Europejskiej. Inwestycja obejmie m.in. modernizację starego budynku szpitala, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanie baterii słonecznych oraz adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, a także zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego.

Dzięki inwestycji łosicki szpital będzie mógł rozszerzyć swoją działalność o opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi i terminalnymi.

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce
Całkowita wartość projektu: 8 386 875,19 zł
Kwota dofinansowania 7 128 843,91 zł
Beneficjent: Miasto Siedlce

Projekt obejmuje przebudowę ul. Piaski Zamiejskie od ul. Kątowej do ul. Żniwnej (granica miasta) oraz budowę ul. Piaskowej, na odcinku od ul. Piaski Zamiejskie (granica z miastem) do drogi krajowej Nr 63 w miejscowości Strzała. Dzięki realizacji inwestycji połączone zostaną dwie ważne drogi krajowe Nr 63 i Nr 2 – powstanie 2528 m drogi o nawierzchni bitumicznej, dostosowanej do aktualnych obciążeń.

Modernizacja nawierzchni oraz poszerzenie jezdni poprawią warunki i komfort jazdy. Projekt realizowany jest w partnerstwie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce.

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Pułaskiego w Siedlcach
Całkowita wartość projektu: 2 575 000 zł
Kwota dofinansowania: 2 188 750 zł
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu przebudowana zostanie ul. Pułaskiego, na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Floriańskiej. Inwestycja obejmie modernizację 481 m drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi, przebudowę chodników oraz urządzenie terenów zieleni. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie uliczne całego odcinka – od ul. Armii Krajowej do ul. Floriańskiej. Dzięki realizacji inwestycji droga zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – obniżone zostaną krawężniki na przejściach dla pieszych oraz zastosowana zostanie odpowiednia faktura i kolorystyka nawierzchni (specjalne żółte płyty chodnikowe o zwiększonej szorstkości).

Tytuł projektu: Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły
Całkowita wartość projektu: 5 974 185,27 zł
Kwota dofinansowania 5 078 057,48 zł
Beneficjent: Miasto Siedlce

Projekt obejmuje przebudowę ul. Sokołowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły. W ramach inwestycji, na odcinku od długości 794 mb, uzupełniona zostanie nawierzchnia jezdni, wykonane zostaną zjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach drogi.

Ulica Sokołowska to newralgiczny punkt w sieci dróg. Jest to droga bezpośrednio wiążąca system dróg krajowych z głównym korytarzem transportowym Europy w kierunku wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.


Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim
Całkowita wartość projektu: 12 618 880,64 zł
Kwota dofinansowania 10 722 497,04 zł
Beneficjent: Powiat Siedlecki

Realizacja inwestycji pozwoli na połączenie dwóch gmin powiatu siedleckiego – Mordy i Przesmyki.
Modernizacja drogi obejmie: poszerzenie jezdni ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni, rozbudowę przepustów, korektę łuków, przebudowę skrzyżowana, a także budowę i przebudowę chodników oraz zjazdów do działek sąsiadujących. W ramach projektu zaplanowano także budowę kanalizacji deszczowej.

Liczba wyświetleń: 865

powrót