Aktualności

Posiedzenie Komisji CIVEX oraz ENVE

2010.03.04 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:48

Autor: Sylwia Sztark, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O strategii działania wobec krajów kandydujących do członkowstwa w UE oraz konieczności wypracowania wiarygodnych narzędzi pomiaru postępu ekonomicznego debatowały w Brukseli, dniach 2–3 marca br., komisje ds. Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) i ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). W spotkaniach komisji wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Podczas Posiedzenia Komisji CIVEX poruszono kwestię opinii “Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2009-2010 – potencjalne kraje kandydujące”. Dokument ten dotyczy Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Kosowa i Czarnogóry. Członkowie Komitetu Regionów za ważny czynnik wpływający na powodzenie procesu integracji uznali przede wszystkim poparcie obywateli poszczególnych krajów dla przyszłego wejścia do UE. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywaja władze lokalne i regionalne, które, przy wsparciu UE, powinny udostępnić rzetelne informacje na temat członkowstwa.

Posiedzenie Komisji ENVE stało się okazją do dyskusji nad Komunikatem Komisji Europejskiej „Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie”. Główną tezą dokumentu jest stwierdzenie, że PKB jest niewystarczającym narzędziem pomiaru dobrobytu, w tym działalności rynkowej i należy uzupełnić go innymi wskaźnikami. Kwestia ta jest o tyle istotna, że Unia Europejska wykorzystuje PKB jako podstawę wielu decyzji i instrumentów politycznych m.in. PKB zastosowany jest w realizacji polityki spójności. Stosowany od lat 30-tych XX wieku wskaźnik PKB uwzględnia liczne ekonomiczne mierniki, pomijaja natomiast kwestie społeczne i środowiskowe, będące integralną częścią obrazu danego regionu czy kraju, a tym samym utrudnia całościowe spojrzenie na rzeczywisty stan rzeczy. Celem opublikowania komunikatu Komisji jest wypracowanie wskaźników służących do pomiaru postępów w realizacji zadań społecznych, gospodarczych i ekologicznych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ponadto Marszałek wziął udział w „Europejskim Spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej", które zostało zorganizowane z okazji pomyślnie zakończonych wyborów europejskich. Po raz trzeci potwierdziły one, że Rodzina EPP jest pierwszą polityczną siłą w Europie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nominacjach na stanowiska Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zostało uroczyście otwarte przemówieniami  Josepha Daula - Przewodniczącego Grupy EPP w Parlamencie Europejskim, Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Hermana Van Rompuy - Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz José Manuel Barroso - Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Liczba wyświetleń: 797

powrót