Aktualności

Prace nad przygotowaniem programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego

2010.02.24 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 15:44

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

24 lutego br., w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego prace nad przygotowaniem Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018r.
 

Przewodniczący Komitetu Monitorującego Wicemarszałek Ludwik Rakowski podkreślił istotną rolę wojewódzkiego programu ochrony środowiska dla realizacji polityki ekologicznej na Mazowszu w kontekście alokacji środków unijnych.

Podstawowym zadaniem Komitetu, powołanego Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jest wskazanie celów i założeń priorytetowych dla opracowania Programu Ochrony Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. Do kompetencji Komitetu, w którego pracach uczestniczą przedstawiciele samorządu, administracji rządowej, jednostek naukowo-badawczych, inspekcji, służb ochrony środowiska oraz organizacji ekologicznych, należy również bieżące monitorowanie prowadzonych prac nad aktualizowanym Programem.

Do przygotowywanego projektu Programu, w ramach konsultacji społecznych, będą mogli wnieść swoje uwagi i sugestie mieszkańcy Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 385

powrót