Aktualności

Lutowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2010.02.24 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 15:47

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 22 lutego br., dokonał zmian w budżecie województwa na 2010 rok oraz zgodził się m.in. na współfinansowanie budowy Pomnika Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim.
 

Radni zgodzili się z propozycją Zarządu Województwa Mazowieckiego na umorzenie akcji Agencji Rozwoju Mazowsza w wysokości 20 mln zł i przekazanie ich (po 10 mln zł) na organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich oraz podwyższenie kapitału zakładowego w utworzonych spółkach prawa handlowego, których celem jest komercjalizacja mazowieckich jednostek służby zdrowia.

Budowę Pomnika Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim zgodziły się dofinansować województwa łódzkie i wielkopolskie. Wśród ok. 700 ofiar obozu znalazły się również osoby pochodzące z terenu dzisiejszego województwa mazowieckiego. Dlatego też radni zgodzili się przekazać na ten cel 15 tys. zł.

Radni przyjęli ponadto nowe statuty Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Wyrażono również zgodę na przekazanie województwu zachodniopomorskiemu Stałej Wystawy Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach, będącej filią Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Wprowadzono także zmiany do statutu Mazowieckiego Urzędu Pracy, ze względu na wejście w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, jak również zatwierdzono zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz ograniczono działalność Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Sejmik zgodził się na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawowego obowiązku wpłat do budżetu państwa na dotację rozwojową, tzw. janosikowego. Przyjęto również uchwałę dotyczącą przyznania blisko 20 mln zł dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Liczba wyświetleń: 886

powrót