Aktualności

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla placówek służby zdrowia

2010.01.29 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 13:04

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

W dobie kryzysu gospodarczego coraz więcej samorządów musi szukać nowych sposobów pozyskiwania finansów na wykonywane zadania – w tym m.in. transport publiczny czy ochronę zdrowia. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Po tę metodę sięgnęły już niektóre samorządy w Polsce. Konferencja, zorganizowana 28 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, była okazją do poznania doświadczeń szpitali z Wielkopolski i Śląska oraz do wymiany poglądów na temat samej formuły PPP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.
 

Perspektywa realnej współpracy sektora publicznego i prywatnego pojawiła się wraz z wejściem w życie w ubiegłym roku nowej ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji na roboty lub usługi. Okazuje się jednak, że PPP jest wciąż rzadko stosowaną praktyką, a blisko 44 proc. Polaków badanych przez Instytut Badania Opinii GfK Polonia nie ma żadnej wiedzy na temat mechanizmu funkcjonowania partnerstwa publiczno – prywatnego. Tymczasem wsparcie ze strony sektora prywatnego jest dużą szansą dla samorządów w zakresie realizowania zadań wymagających znacznych nakładów finansowych. Samorządy określają zakres przedsięwzięcia, wybierają podmiot realizujący zadanie oraz nadzorują całość. Podmiot prywatny jest zaś odpowiedzialny za dotrzymanie umówionych terminów, utrzymanie powstałej infrastruktury i zarządzanie nią do czasu, w którym zwrócą się poniesione nakłady, a nawet pojawią się zyski. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że partnerstwo wymaga obustronnego zaangażowania i obustronnych korzyści.

Konferencja stała się okazją do przybliżenia tematyki raz podzielenia się doświadczeniami zastosowania PPP w służbie zdrowia. Omówione zostały m.in. kwestie dotyczące budowy nowych placówek, utrzymania i modernizacji dotychczasowej infrastruktury ochrony zdrowia oraz sposobów ich zarządzania w formule PPP. Poruszono również kwestię głównych problemów i zagrożeń wynikających ze współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz dokonano analizy rozwiązań prawnych dotyczących PPP.

Podczas spotkania głos zabrali zagraniczni i krajowi eksperci – April Harding (Bank Światowy), Matthias Loening (Międzynarodowa Korporacja Finansowa – IFC) oraz Adam Kozierkiewicz (Wspólny Rynek Medyczny Sp. z o.o.) i Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie – Thomas Laursen, którzy przedstawili obowiązujące międzynarodowe trendy oraz przykłady praktycznego zastosowania PPP w innych krajach. Według z raportu DLA Piper obecnie w Europie w ramach PPP sfinansowano inwestycje o wartości ponad 200 mld euro. Komisja Europejska przyznała w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej ogromne wsparcie i przyjęła odpowiednie wytyczne dotyczące zastosowania PPP w krajach UE – sprzyjające tej formule.

Materiały z konferencji dostępne sa na stronie Banku Światowego.

Liczba wyświetleń: 471

powrót