Aktualności

Sejmik zdecydował o komercjalizacji szpitali

2010.01.19 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 14:24

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku - 18 stycznia - Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzje o komercjalizacji Szpitala Bródnowskiego oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.
 

Placówki funkcjonować będą jako spółki prawa handlowego i nadal świadczyć usługi medyczne, zarówno te kontraktowane z NFZ jak i komercyjne. Członek zarządu Waldemar Roszkiewicz podkreślił, że przekształcenie szpitali ma głównie na celu ich oddłużenie. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie mógł dodatkowo wspierać finansowo działalność bieżącą skomercjalizowanych szpitali, co nie jest możliwe w obecnej formie prawnej.

W dalszej części obrad radni przyjęli stanowisko, dotyczące inicjatywy nadania Akademii Podlaskiej nazwy „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach”. Uczelnia osiągnęła sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, tym samym spełnia warunki ustawowe nadania uczelni miana uniwersytetu. - Byłby to trzeci uniwersytet na Mazowszu, po warszawskim i medycznym – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Sejmik zgodził się również na udzielenie pomocy finansowej województwu lubelskiemu na budowę mostu na Wiśle w Kamieniu oraz dróg dojazdowych. Uruchomienie środków finansowych będzie możliwe, jeśli w wyniku przetargu wartość zadania przekroczy szacowane przez województwo lubelskie koszty wraz z dofinansowaniem z programu „Rozwój Polski Wschodniej”, jednak nie może przekroczyć 50 mln zł.

Ponadto przyjęto zmiany w budżecie województwa na 2010 rok oraz ograniczono działalność Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Wprowadzono również zmiany do uchwały dotyczącej połączenia jednostek budżetowych i utworzenia Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego, doprecyzowano także uchwałę z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie skargi Krzysztofa Knopa.

Liczba wyświetleń: 1075

powrót