Aktualności

Ponad 11 mln zł na ostrołęckie projekty

2010.01.15 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 14:50

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

14 stycznia br. w Ostrołęce władze województwa podpisały trzy umowy dotyczące unijnego dofinansowania dla ostrołęckich projektów. Dzięki unijnej pomocy nowe oblicze zyska fort ziemny i pomnik-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką. Powstanie także nowoczesna baza kulturalna w gminie Kadzidło oraz przebudowana zostanie droga gminna Zdunek – Wydmusy. Łączna wartość projektów to blisko 15,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 11,4 mln zł.
 

Całkowity koszt realizacji projektu „Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku”, którego beneficjentem jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, wyniesie 8 139 000,00 zł, a unijne dofinansowanie 5 623 934,45 zł. Dzięki ochronie fortu, jego rewitalizacji oraz dokończeniu budowy i wyposażeniu mauzoleum udostępnione zostaną zwiedzającym unikalne w skali kraju obiekty edukacyjno – kulturalne. Pomnik- mauzoleum, którego budowa rozpoczęła się już w 1930 roku, zostanie zaadoptowany na potrzeby Muzeum Powstania Listopadowego. Nowoczesna aranżacja, zakładająca wykorzystanie rozwiązań multimedialnych, pozwoli na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla młodego pokolenia. Odsłonięcie bryły pomnika oraz odpowiednie oświetlenie podkreśli również jego monumentalny charakter.

Na realizację drugiego projektu „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie”, którego wartość całkowita wynosi 2 369 240,00 zł, Gmina Kadzidło otrzyma 1 799 911,62 zł unijnego dofinansowania. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji trzech obiektów pełniących funkcje kulturalne – świetlicy wiejskiej w Golance, domu kultury w Chudku oraz strażnicy OSP w Kuczyńskich, która zostanie zaadaptowana pod działalność kulturalną. Inwestycja zakłada również wyposażenie tych miejsc w sprzęt komputerowy, multimedialny i sportowy. Świetlice i domy kultury zostaną objęte jednolitym, skorelowanym programem upowszechnienia kultury i prezentowania kurpiowskiego dorobku.

Kluczowa, dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Myszyniec, będzie realizacja trzeciego projektu „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Wydmusy w km 0+000 – 5+039,60”. Koszt inwestycji to 4 676 402,31 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 3 974 941,95 zł. Realizacja projektu usprawni komunikację na terenie gminy, a tym samym wpłynie na poprawę łączności w całym powiecie ostrołęckim. W ramach przebudowy wykonana zostanie konstrukcja jezdni drogi o szer. od 4,50 m do 5,50 m, wraz z jej poszerzeniem na łukach poziomych w terenie zabudowanym wsi Wydmusy. Wykonane będą także pobocza gruntowe o szer. 1,00 m oraz rowy odwadniające. We wsi Wydmusy powstanie chodnik o szerokości 2,00 m, wjazdy bramowe, zjazdy gospodarcze do posesji i pól uprawnych. Wykonane zostaną też urządzenia zabezpieczające ruch pieszy w postaci wygrodzeń sztywnych, przejście dla pieszych i oznakowanie pionowe. Wykarczowane zostaną także krzaki i krzewy utrudniające widoczność.

Ze strony samorządu województwa umowy podpisali wicemarszałkowie: Stefan Kotlewski i Ludwik Rakowski.

Liczba wyświetleń: 605

powrót