Aktualności

Konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL na Mazowszu

2009.12.21 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 15:55

Autor: Andrzej Wittmeyer, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

18 grudnia br. w Warszawie odbyła się „Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL na Mazowszu”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO KL. Spotkanie poprowadził Wicemarszałek Stefan Kotlewski.
 

Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu, podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz wypracowanie jak najbardziej efektywnych metod realizacji programu.

Podstawowym założeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw oraz ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym i obejmuje takie obszary jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia zasobów pracy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL na Mazowszu, którzy m.in.: zaprezentowali projekty systemowe, cele i etap realizacji założeń PO KL na poziomie Instytucji Pośredniczących. Przedstawiono także dotychczasowe rezultaty pracy i zadania, jakie mają do wykonania Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wyświetleń: 605

powrót