Aktualności

Pro Masovia dla Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń

2009.12.15 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 10:45

Autor: Marta Michalska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

14 grudnia br. w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz wręczyli medal pamiątkowy Pro Masovia przedstawicielom Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń.
 

Radomskie Stowarzyszenie Pokoleń istnieje od 1994 roku. Jest zrzeszeniem mającym na celu m.in. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu i uświadamianiu tożsamości społecznej w środowisku lokalnym Radomia i regionu radomskiego, manifestowanie poczucia tożsamości i obywatelskiej odpowiedzialności, wytwarzanie atmosfery szacunku do tradycji, dziedzictwa i przeszłości. Stowarzyszenie przyczynia się także do upowszechniania wartości tradycyjnych, nawiązuje do funkcji i doświadczeń dawnej resursy obywatelskiej oraz wspiera organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które podejmują takie działania. Jego członkami są m.in. ludzie nauki, samorządowcy z Radomia i okolic, którzy mają osobisty związek z tym regionem.

Członek zarządu Piotr Szprendałowicz pogratulował przedstawicielom Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń jubileuszu 15 – lecie istnienia i podziękował za dotychczasową działalność na rzecz regionu radomskiego. Życzył również jego członkom wielu cennych inicjatyw i satysfakcji z prowadzonej działalności.

Liczba wyświetleń: 715

powrót