Aktualności

Ponad 24 mln z Unii na rynek i drogi w Węgrowie

2009.12.14 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 10:55

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

11 grudnia br. przedstawiciele władz województwa, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Miasta w Węgrowie podpisali preumowę dotyczącą rewitalizacji Rynku Mariackiego w Węgrowie oraz dwie umowy na dofinansowanie modernizacji węgrowskich dróg. Wartość projektów to 29,1 mln zł, z czego 24,7 mln zł to dofinansowanie unijne.
 

Wicemarszałek Ludwik Rakowski zaznaczył, że rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie wpisuje się w szersze działania dotyczące miasta. Jeszcze w tym roku wprowadzona tu zostanie nowa organizacja ruchu, która pozwoli wyprowadzić pojazdy ciężkie z centrum miasta. Podkreślił, że dzięki temu odrestaurowany Rynek Mariacki będzie mógł w pełni służyć mieszkańcom.

Celem projektu jest przywrócenie Rynkowi Mariackiemu utraconej funkcji centrum społeczno-gospodarczego Węgrowa i okolic. Projekt obejmuje modernizację płyty rynku, w tym: przebudowę infrastruktury podziemnej, wymianę nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych (montaż pochylni i podjazdów) oraz budowę fontanny.
Ponadto wykonane zostaną iluminacje dwóch osiemnastowiecznych zabytków Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego. Projekt obejmuje również adaptację niewykorzystanych obecnie pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dom Gdański) do celów wystawienniczych, modernizację poddasza do prowadzenia zajęć kulturalnych, adaptację dziedzińca, tak aby mogły odbywać się tam imprezy kulturalne, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz renowację elewacji budynku.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie ulica Kołłątaja wraz z parkingiem umożliwiającym wyłączenie Rynku z ruchu pojazdów. Na rynku zainstalowane zostaną ławki, stojaki na rowery, kosze oraz słupki drogowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym Rynek w Węgrowie zainstalowany zostanie system monitoringu miejskiego.

Wartość projektu to ponad 17,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 14,9 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2011 roku.

Podpisane zostały także dwie umowy na dofinansowanie modernizacji Alei Partyzantów, ul. Szerokiej oraz ciągu ulic: Wiejskiej – Racławickiej – Połanieckiej wraz z drogami dojazdowymi.

Wagę inwestycji dla miasta oraz całego regionu podkreślił Wicemarszałek Stefan Kotlewski. Zaznaczył, że tak dobre pozyskiwanie środków unijnych to zasługa aktywności władz Węgrowa. Wicemarszałek wyraził również radość z faktu, że fundusze strukturalne są tak dobrze wykorzystywane.

Całkowita wartość projektu „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie – Aleja Partyzantów i ul. Szeroka” to ponad 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 5,7 mln zł. Projekt obejmuje rozbudowę dwóch ulic w Węgrowie o łącznej długości 1098 m wraz z przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, przejść dla pieszych, dwustronnego chodnika i jednostronnej ścieżki rowerowej.

Kolejny projekt „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie – ciągu ulic: Wiejska – Racławicka – Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi” zakłada przebudowę odcinków ulic o łącznej długości 1035 m wraz z przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, nowych punktów oświetleniowych, przejść dla pieszych, chodnika oraz instalacją pionowych znaków drogowych. Całkowita wartość projektu to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 4 mln zł.

Liczba wyświetleń: 307

powrót