Aktualności

Podsumowanie Planu „Praca i środowisko”

2009.12.08 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 12:08

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Już po raz piaty zrealizowano na Mazowszu Plan „Praca i środowisko” polegający na zatrudnieniu osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, przy wykonaniu robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych. W spotkaniu podsumowującym program, które odbyło się 7 grudnia br., wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Plan „Praca i Środowisko” realizowany jest od 2005 roku w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych oraz starostwami powiatowymi województwa mazowieckiego. Jego celem jest zintegrowanie z rynkiem pracy osób bezrobotnych oraz poprawa funkcjonowania istniejących urządzeń melioracji wodnych podstawowych i utrzymanie wód służących rolnictwu. Podejmowane działania wpływają na zmniejszenie oddziaływania negatywnych skutków bezrobocia na Mazowszu oraz na osiągnięcie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa dla terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami.

W 2009 roku zweryfikowano pozytywnie i podpisano ogółem 404 umowy o pracę. Konserwacją bieżącą objęto 1348 km rzek i kanałów, co stanowi 24% ogólnego rozmiaru cieków uregulowanych i kanałów znajdujących się w ewidencji WZMiUW. Na wykonane prace złożyło się: koszenie skarp i dna cieków, wycinanie krzaków ze skarp i cieków, ręczne odmulenie dna cieków oraz usuwanie kożucha roślin pływających i hakowanie. Na realizację programu przeznaczono ponad 5mln zł, z czego blisko 4 mln zł pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

Marszałek Adam Struzik podziękował współorganizatorom i pracownikom realizującym program za zaangażowanie i wymierne efekty pięciomiesięcznych prac. Zaznaczył, że uzyskane dobre wyniki przedsięwzięcia potwierdzają jego przydatność i wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenia z zakresu aktywizowania niewykwalifikowanych osób pozostających bez zatrudnienia przyczynią się do podejmowania kolejnych inicjatyw otwierających rynek pracy dla bezrobotnych.

Liczba wyświetleń: 689

powrót