Aktualności

Unijne środki dla najzdolniejszych uczniów z Mazowsza

2009.12.01 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 13:06

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

30 listopada br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, 20 najzdolniejszych uczniów z terenu Mazowsza odebrało mowy stypendialne, a 10 Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych uczniów z Mazowsza. W tym roku o stypendia ubiegało się 550 uczniów, otrzyma je natomiast 417 najzdolniejszych z nich. Wsparcie unijne w wysokości 380 zł miesięcznie będą mogli przeznaczyć na opłacenie dodatkowych zajęć czy zakup książek.
 

Wielu uczniów na Mazowszu, mimo iż osiąga sukcesy w nauce, nie ma wystarczających środków, aby w pełni rozwijać swoje zainteresowania. Taką szansę daje im stypendium unijne dla najzdolniejszych uczniów.

Marszałek Adam Struzik pogratulował uczniom sukcesu, jakim jest znalezienie się w elitarnej grupie osób nagrodzonych i wyróżnionych. Wyraził słowa uznania dla ciężkiej pracy na rzecz zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz zgłębiania osobistych pasji. Podkreślił, że dzieci i młodzież są największym kapitałem Mazowsza, zaś inwestowanie w edukację i rozwój - cenną inicjatywą, która zaowocuje w przyszłości.

Najwięcej wniosków o stypendium wpłynęło z subregionu radomskiego – 125, stypendia otrzymało tam 104 uczniów. Z subregionu ostrołęckiego ubiegało się 118 uczniów, z czego stypendia otrzymało 91 z nich. W subregionie siedleckim wnioski złożyło 108 uczniów, stypendia otrzymało 78 z nich. Z subregionu okołowarszawskiego wraz z Warszawą wpłynęło 98 wniosków, z czego stypendia otrzymało 69 uczniów. Z subregionu ciechanowskiego wpłynęły 54 wnioski, z czego stypendia otrzymało 38. W subregionie płockim o stypendium ubiegało się 47 uczniów, stypendium otrzymało 37 z nich.

239 stypendystów to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a 178 to uczniowie gimnazjów.

Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2010 r. Łączna kwota stypendium to 4.560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Uczniowie będą mogli przeznaczyć je m.in. na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego czy opłacenie kursów języków obcych.

Każdy uczeń będzie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować jego osiągnięcia edukacyjne. Każdy z nauczycieli otrzyma wynagrodzenie za pracę z uczniem. Wyniesie ono 700 zł brutto.

Stypendia unijne dla uczniów to jedne z bardziej oczekiwanych działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomoc skierowana jest do młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z niezamożnych rodzin. W tym roku szkolnym na stypendia zarezerwowano ok. 2,1 mln zł. Alokacja środków finansowych na realizację projektu stypendialnego w latach 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 15 mln zł.

Podczas uroczystości wręczono również Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa mazowieckiego. Otrzymało je w sumie 55 osób: 45 laureatów olimpiad i turniejów krajowych (stypendium w wysokości 2.600 zł) oraz 10 laureatów olimpiad i turniejów międzynarodowych (stypendium w wysokości 3.300 zł.) Najwięcej nagrodzonych laureatów pochodzi z subregionu okołowarszawskiego i Warszawy – 31 osób, radomskiego – 9, ciechanowskiego – 7, siedleckiego – 5, płockiego – 2 i ostrołęckiego – 1.

Nagrodę Marszałka mogli otrzymać uczniowie lub słuchacze (w wieku do 24 lat) szkół ponadgimnazjalnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, którzy byli laureatami olimpiad lub turniejów naukowych lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym.

Liczba wyświetleń: 858

powrót