Aktualności

Posiedzenie Komisji RELEX w Szwecji

2009.11.30 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 14:28

Autor: Sylwia Sztark, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 19. posiedzeniu Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej Komitetu Regionów oraz w seminarium „Współpraca w ramach Wymiaru Północnego na poziomie subnarodowym ze szczególnym naciskiem na region Morza Bałtyckiego”. Spotkania odbyły się w Helsingborgu w Szwecji w dniach 26 - 27 listopada br.
 

Posiedzenie Komisji RELEX stało się okazją do dyskusji poświęconej projektowi opinii w kwestii „Wkładu w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem”. Ponadto członkowie Komitetu Regionów omówili wstępny program prac Komisji RELEX na 2010 r. Został on opracowany zgodnie z celami politycznymi Komitetu Regionów na lata 2008–2010 oraz programem prac bieżących Komisji Europejskiej. Wyznaczenie kierunków działań, które mają być realizowane podczas kolejnej kadencji, ma zapewnić zachowanie ciągłości i spójności prac Komisji.

Podczas spotkania omówiono kwestię roli władz lokalnych i regionalnych w odnowionym Wymiarze Północnym oraz rozmawiano na temat rozwoju subnarodowego wymiaru strategii dla regionu Morza Bałtyckiego.

Liczba wyświetleń: 494

powrót