Aktualności

Nowy standard nauki w Zagórzu

2009.11.24 00:00 , aktualizacja: 2015.07.20 09:59

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Administrator

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu czekają korzystne zmiany. Do dyspozycji uczniów i pracowników szkoły oddane zostaną 23 sale lekcyjne, oddział przedszkolny, dwie pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, gabinet lekarski, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz sala gimnastyczna dostosowana do potrzeb chorych. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 3 412 m2, co tworzy optymalne warunki do nauki i pracy dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych przebywających na leczeniu w MCNiRDiM w Zagórzu. Wartość budowy nowego obiektu szkolnego wyniosła 8,6 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.
 

20 listopada br. nowy budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu otworzyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

Od chwili przejęcia szkoły w 2004 r. samorząd województwa mazowieckiego podejmował szereg działań zmierzających do poprawy bazy szkolnej. Już rok później Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na inwestycję w Zagórzu.

Oprócz nowych pomieszczeń, baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych uwzględniających potrzeby edukacyjne uczniów przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi. Część tego sprzętu była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła posiada sprzęt specjalistyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pracownia logopedyczna, sprzęt EEG BIOFEEDBACK).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła w Zagórzu została powołana 1 września 1954 r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie. Najważniejszym zadaniem Zespołu Szkół Specjalnych w MCNiRDiM w Zagórzu jest wspomaganie procesu leczenia i rehabilitacji uczniów będących pacjentami oddziałów neurologicznych i psychiatrycznych MCNiRDiM w Zagórzu.

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia edukacyjne z uczniami w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym oraz zajęcia zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych na oddziałach leczniczych. W szkole uczy się średnio około 130 dzieci i młodzieży, która w ten sposób czasowo spełnia obowiązek szkolny poza szkołą macierzystą.


 

 


wystąpienie marszałka Adama Struzika


 

 

otwarcie nowego budynku szkoły

Liczba wyświetleń: 1508

powrót