Aktualności

Wybitni działacze PCK uhonorowani

2009.11.16 00:00 , aktualizacja: 2012.05.10 15:11

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

14 listopada br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Mazowieckiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z działaczami PCK terenu Mazowsza. W wydarzeniu wziął udział m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.
 

Spotkanie związane z zakończeniem bieżącej kadencji MZO PCK oraz wyborem nowych władz Stowarzyszenia na szczeblu wojewódzkim stało się okazją do uhonorowania najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy PCK odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz samorządowymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się Jacek Łysoń oraz Stanisław Orłowski, którym członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu marszałka Adama Struzika, wręczył Medale Pamiątkowe Pro Masovia.

Odznaczeni są wieloletnimi zasłużonymi działaczami na rzecz rozwoju krwiodawstwa na Mazowszu. Jacek Łysoń jest m.in. współautorem „Statusu Kolejarza – Honorowego Dawcy Krwi” oraz uregulowań prawnych, dotyczących PCK i honorowego krwiodawstwa, obowiązujących w resorcie komunikacji oraz w Przedsiębiorstwie PKP. Pełni funkcję prezesa najstarszego, działającego przy Centrali PKP SA w Warszawie Klubu HDK PCK im. dr. praw Andrzeja Ferstena zrzeszającego aktualnie 217 czynnych honorowych dawców krwi, którzy oddali w sumie ponad 8100 litrów krwi pełnej oraz 777cm³ szpiku kostnego. Jest także inicjatorem i organizatorem akcji zbierania wśród członków Klubu, ich rodzin i znajomych środków pieniężnych niezbędnych dla działalności Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Stanisław Orłowski w społecznym ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczy aktywnie od 1974 roku. Jest współorganizatorem 14 akcji zespołowego oddawania krwi, m.in. na rzecz dzieci pacjentów CZD w Międzylesiu, szpitala CZMP w Łodzi, a także dla Banku Krwi Ofiar Wypadków Drogowych. Od wielu lat wspomaga pracę placówek na Mazowszu, współorganizuje kwesty na rzecz najuboższych, organizuje akcje promujące honorowe krwiodawstwo PCK oraz udziela wsparcia doradczego.

Liczba wyświetleń: 604

powrót