Aktualności

O eksporcie w dobie spowolnienia gospodarczego

2009.11.20 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 15:48

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Określenie działań służących przekształceniu gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową, jako szansy szybkiego przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, było głównym celem VII Kongresu Eksporterów Polskich. Debata poświęcona ocenie rozwoju polskiego eksportu odbyła się 19 listopada br. w Warszawie. W VII Kongresie wziął udział m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 

Hasło przewodnie VII Kongresu Eksporterów Polskich brzmiało: „Realia i perspektywy polskiego eksportu – szanse, wyzwania i dylematy”. Podjęcie dyskusji sprowokowane zostało koniecznością dokonania oceny wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Kongres był również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursów: Wybitny Eksporter Roku 2009 i Wybitny Dziennikarz Roku 2009.

Marszałek Adam Struzik podczas swojego wystąpienia podkreślił, że samorząd województwa mazowieckiego, realizując projekty systemowe w ramach PO KL i RPO WM, podejmuje wysiłek promowania postaw proinnowacyjnych, pozyskiwania środków unijnych dla mazowieckich przedsiębiorców oraz wspierania działań w zakresie marketingu gospodarczego regionu na skalę międzynarodową. Zaznaczył, że wspieranie eksportu, jako głównej siły stymulującej rozwój polskiej gospodarki, powinno być przedmiotem zintensyfikowanych i spójnych działań władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Marszałek zwrócił również uwagę, że pomoc przedsiębiorstwom, prowadząca w konsekwencji do wzrostu eksportu, powinna polegać także na wdrażaniu w firmach kompleksowych działań innowacyjnych o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym oraz handlowym.

Analiza i ocena urzeczywistniania strategii proeksportowej i proinnowacyjnej była próbą wypracowania metod służących przyspieszeniu ekspansji polskiego eksportu na rynki światowe. Nacisk położono zwłaszcza na wykorzystanie priorytetowych kierunków geograficznych i branżowych w zakresie rozwoju eksportu do: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Chin, Indii, UE, USA, Kanady i Japonii. Zwalczaniu skutków kryzysu poprzez wspieranie eksportu powinna zaś sprzyjać współpraca rządu ze środowiskiem eksporterów oraz zapleczem naukowym.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali ministrowie: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego, spraw zagranicznych oraz parlamentarzyści, wojewodowie i marszałkowie, a także przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, korpusów: młodzieżowego i polonijnego, pracownicy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Liczba wyświetleń: 492

powrót