Aktualności

LGD już aktywne

2009.11.16 00:00 , aktualizacja: 2012.05.10 15:18

Autor: Marta Michalska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

15 listopada br. mieszkańcy powiatu przysuskiego mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem folklorystycznym regionu. W ramach działań aktywizujących lokalną społeczność Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” zorganizowało w Odrzywole Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych Ziemi Przysuskiej.
 

Festiwal był pierwszą tego typu imprezą na Ziemi Przysuskiej, a jednocześnie przedsięwzięciem inicjującym realizację założeń programowych Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania, powołana do wdrażania lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dzięki unijnym dotacjom, uzyskanym w ramach Działania 4.3 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” z Osi IV LEADER PROW 2007-2013, Lokalne Grupy Działania mogą realizować projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej, organizować imprezy kulturalne, wystawy, festyny i szkolenia dla mieszkańców regionu. Otrzymane środki mogą również przeznaczyć m.in. na tworzenie terenów zielonych, budowę chodników, punktów widokowych ścieżek rowerowych i spacerowych. Realizowane mają być także działania mające na celu tworzenie lokalnych miejsc pracy czy działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

W programie Festiwalu Kapel i Zespołów Ludowych Ziemi Przysuskiej znalazły się występy zespołów folklorystycznych, prezentacje umiejętności kulinarnych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz degustacja tradycyjnych potraw i wyrobów regionalnych.

W uroczystości wziął udział m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

Liczba wyświetleń: 431

powrót