Aktualności

Order Leopolda dla marszałka

2009.11.17 00:00 , aktualizacja: 2012.05.10 15:03

Autor: Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda, najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii, przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla kraju. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 16 listopada br. w Ambasadzie Królestwa Belgii w Warszawie.
 

Marszałek Adam Struzik odbierając to zaszczytne odznaczenie odniósł się do historii i teraźniejszości współpracy województwa mazowieckiego z belgijskim Regionem Bruksela - Stolica. Podkreślił, że przyznanie tak wysokiego wyróżnienia jest dowodem na to, jak bardzo duże znaczenia władze państw członkowskich Unii Europejskiej przywiązują do współpracy regionalnej.

Współpraca z Regionem Bruksela- Stolica sięga 2001 r. Ze względu na ogromne znaczenie Brukseli jako siedziby instytucji europejskich, w pierwszych latach współpraca z belgijskim partnerem koncentrowała się na zagadnieniach związanych z integracją europejską. Dzięki cennemu wsparciu władz tego regionu województwo mazowieckie jako jedno z pierwszych otworzyło swoje Biuro Przedstawicielskie w Brukseli. W 2007 r. nastąpiła intensyfikacja współpracy międzyregionalnej w dziedzinie środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami. Wyrazem formalnym tego jest "Szczegółowy Program Współpracy między Województwem Mazowieckim a Regionem Bruksela - Stolica w dziedzinie środowiska na lata 2007- 2010". Podczas regularnie odbywających się spotkań specjaliści z obydwu regionów omawiali m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem instalacji unieszkodliwiania odpadów, w tym azbestu i innych odpadów niebezpiecznych oraz edukacją ekologiczną. Obecnie współpraca ta koncentruje się na procedurach związanych z wydawaniem pozwoleń środowiskowych i mechanizmach finansowania środowiska.
Bruksela - Stolica to także partner Mazowsza w międzynarodowych, wielostronnych przedsięwzięciach. Wśród najciekawszych należy wymienić sieć Nereus, która łączy regiony zainteresowane wykorzystywaniem technologii kosmicznych.

Uroczystość wręczenia orderu zbiegła się z obchodzonym przez Belgów Świętem Króla oraz 90 - leciem polsko - belgijskich stosunków dyplomatycznych.

Order został ustanowiony 11 lipca 1832 przez pierwszego króla Belgów Leopolda I. Jest nadawany zarówno Belgom jak i cudzoziemcom za szczególne zasługi dla kraju, zdobyte w służbie cywilnej lub wojskowej na lądzie i na morzu. Poszczególne klasy Orderu Leopolda otrzymują oficerowie belgijskich sił zbrojnych i wyżsi urzędnicy państwowi po spełnieniu ściśle określonych warunków. Order jest obecnie administrowany przez Wydział ds. Odznaczeń w belgijskim Federalnym Urzędzie Spraw Zagranicznych na podstawie dekretu królewskiego.

Liczba wyświetleń: 825

powrót