Aktualności

Ponad 14,6 mln zł unijnego wsparcia na rozbudowę i doposażenie Szpitala SP ZOZ w Mławie i na rozwój mazowieckiej przedsiębiorczości

2009.11.05 00:00 , aktualizacja: 2012.05.11 12:24

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Rozbudowa i doposażenie oddziałów szpitala SP ZOZ w Mławie oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w jednym z podpłockich przedsiębiorstw to projekty, których realizacja możliwa będzie dzięki wsparciu ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji wynosi 17,8 mln zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 14,6 mln zł.
 

4 listopada br. w Płocku podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pod hasłem „Mazowsze pięknieje”, dwie umowy realizowane przy wsparciu środków unijnych podpisali z beneficjentami: wicemarszałkowie Stefan Kotlewski i Ludwik Rakowski oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

Zgodnie z umową o dofinansowanie rozbudowy i doposażenia do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Mławie, placówka wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz zyska pomieszczenia, w których znajdą się specjalistyczne bloki (operacyjny, centralnej sterylizacji, część ortopedyczna oddziału chirurgicznego oraz część rehabilitacyjna oddziału wewnętrznego). Całkowita wartość projektu, realizowanego w ramach Działania 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia RPO WM wynosi ok. 16,5 mln zł, a kwota dofinansowania – ok. 14 mln zł.

Drugi projekt, którego realizacja możliwa będzie dzięki wsparciu ze środków unijnych, zakłada wdrożenie innowacyjnej, na skalę krajową, technologii produkcji folii polietylenowych trzywarstwowych metodą wytłaczania z możliwością zastosowania dodatku d2wTM. Rozbudowa firmy i udoskonalenie metod produkcji pozwoli m.in. na zastosowanie konkurencyjnego poziomu cen produktów, co znacząco zwiększy sprzedaż i zdynamizuje rozwój przedsiębiorstwa i całego regionu, a w perspektywie pozwoli rozszerzyć grupę odbiorców również o klientów zagranicznych. Wartość projektu, realizowanego w ramach Działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości RPO WM, którego beneficjentem jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka, wynosi ok. 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne – 648 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 597

powrót