Aktualności

Pro Masovia dla lipskiego szpitala

2009.10.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.11 15:52

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

23 października br. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku obchodził jubileusz 25-lecia. Z tej okazji szpital został uhonorowany Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczyła Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak.
 

Jubileusz, który odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, stał się okazją do wyróżnienia zasłużonych i wieloletnich pracowników Szpitala dyplomami uznania za zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju Województwa Mazowieckiego.
SP ZZOZ w Lipsku oddano do użytku w 1984 roku. W marcu 2006 dokonano przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą Szpital Powiatowy, Przychodnie Specjalistyczne oraz Zakłady Opieki Długoterminowej.
SP ZZOZ w Lipsku udziela świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki długoterminowej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Funkcjonuje tu 10 oddziałów szpitalnych: Dziecięcy, Reumatologiczny, Wewnętrzny, Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, Ginekologiczno - Położniczy, Rehabilitacyjny (stacjonarny i dzienny), Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych, Neonatologiczny oraz Leczenia Uzależnień.

W skład zespołu wchodzi również przychodnia specjalistyczna z poradniami chirurgii ogólnej, okulistyczną, otolaryngologiczną, urazowo – ortopedyczną, neurologiczną, reumatologiczną, ginekologiczno – położniczą, endokrynologiczną, dermatologiczną, zdrowia psychicznego, terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, gruźlicy i chorób płuc, alergologiczną, urologiczną, diabetologiczną i kardiologiczną. Znajdują się tu także pracownie diagnostyki medycznej: rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, i elektrodiagnostyki, laboratorium centralne, pracownie endoskopowe, pracownie prób wysiłkowych.

Aktualnie w szpitalu pracuje 42 lekarzy, 164 pielęgniarki i 21 położnych, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na kursach specjalistycznych kursach oraz studiach.

Liczba wyświetleń: 369

powrót