Aktualności

Efektywność Energetyczna w Miastach – Doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy Wyszehradzkiej

2009.10.27 00:00 , aktualizacja: 2012.05.14 09:24

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 22 - 23 października br. odbyła się w Warszawie konferencja pn. „Efektywność energetyczna w miastach – doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy Wyszehradzkiej”, w której wziął udział Wicemarszałek Ludwik Rakowski.
 

Celem konferencji, zorganizowanej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, była wymiana doświadczeń związanych z działaniami na rzecz wzrostu efektywności energetycznej oraz dyskusja na temat metod rozwijania świadomości w tym zakresie. Podczas spotkania specjaliści ze współpracujących z Mazowszem regionów zaprezentowali rozwiązania stosowane w rodzimych krajach. Słuchacze mieli również możliwość zapoznania się z metodami zarządzania efektywnością energetyczną w mazowieckich miastach – w Warszawie, Częstochowie, Płońsku, Mszczonowie oraz w innych regionach Polski.

Strategiczne znaczenie efektywności energetycznej sprawia, że jest ona priorytetem energetycznej polityki krajowej i lokalnej. Mimo postępu w tym zakresie, efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około dwa razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.

Jak podkreślił Wicemarszałek Ludwik Rakowski, inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego jest wyrazem partnerskiej postawy Mazowsza wobec ogólnokrajowej konieczności usprawniania rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. Konferencja zaś pozwoliła poznać, stosowane w partnerskich regionach, instrumenty prawne, finansowe, edukacyjne, informacyjne i instytucjonalne służące realizacji celów polityki energetycznej.

Liczba wyświetleń: 317

powrót