Aktualności

Inwestycje na południowym Mazowszu

2009.10.26 00:00 , aktualizacja: 2012.05.14 11:17

Autor: Marta Michalska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

23 października br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz wziął udział w uroczystym otwarciu największej tegorocznej inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej tj. I etapu systemu odprowadzania ścieków z terenów Pionkowskiego Parku Przemysłowego PRONIT.
 

W ramach inwestycji wybudowano ponad 2400 m kanalizacji, przepompownię ścieków oraz zamontowano 60 studzienek rewizyjnych. Łączny koszt zadania to 1 mln 150 tys. zł, z czego prawie 860 tys. zł to dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent J.

Realizacja inwestycji była konieczna, ponieważ w niektórych częściach tego terenu system kanalizacji stanowiły kanały otwarte, a nawet rowy. Część ścieków nie miała odprowadzenia do kanalizacji, zrzucana była bezpośrednio do rzeki Zagożdżonki.

Jak podkreślił członek zarządu Piotr Szprendałowicz inwestycja pozwoliła na uporządkowanie istniejącego systemu kanalizacji ściekowej oraz przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności tych obszarów poprzez poprawę
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Tego samego dnia Piotr Szprendałowicz reprezentował zarząd województwa podczas uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego w gminie Tczów oraz boiska Orlik w gminie Zakrzew, a także podczas uroczystego otwarcia drogi w Janiszewie, zmodernizowanej w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Liczba wyświetleń: 543

powrót