Aktualności

I Mazowiecki Sejmik ds.Osób Niepełnosprawnych

2009.10.21 00:00 , aktualizacja: 2012.05.14 15:47

Autor: Łucja D.Cichocka, Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

21 października br. w Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziornie z inicjatywy Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie I Mazowieckiego Sejmiku ds. Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest powstanie stałego forum dialogu i wymiany informacji pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych a organami administracji publicznej.
 


W obradach uczestniczyli m. in. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Pozorek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów powiatowych i gminnych oraz instytucji działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnych. Przybyłych powitał dyrektor Centrum dr Paweł Baranowski wraz z Przewodniczącym Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Markiem Książkiem.

W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik szczegółowo omówił zadania samorządu województwa podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowane m.in. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Przypomniał także, że we wrześniu br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013”. Dokument w sposób kompleksowy obejmuje całokształt problematyki wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, wyznacza kierunki najistotniejszych działań, jakie powinny być podejmowane w województwie mazowieckim na rzecz osób niepełnosprawnych, ustalając cele strategiczne i operacyjne oraz zadania do realizacji.

W czasie spotkania Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych Kajetana Maciejewska - Roczan wręczyła Marszałkowi Adamowi Struzikowi Odznaczenia Złotej Odznaki PZG za szczególne zasługi na rzecz niepełnosprawnych.

Sejmiki Osób Niepełnosprawnych rozpoczął dialog organizacji, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz instytucji publicznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych nad tworzeniem polskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Liczba wyświetleń: 811

powrót