Aktualności

Posiedzenie Komisji DEVE Komitetu Regionów

2009.10.21 00:00 , aktualizacja: 2012.05.14 15:57

Autor: Sylwia Sztark, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji DEVE oraz seminarium pt. „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych: strategie lokalne i regionalne w kontekście europejskim i krajowym”. Obrady odbyły się w Toruniu w dniach 19 – 20 października br.
 

Obrady Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Regionów skoncentrowały się przede wszystkim wokół problematyki dotyczącej “Reformy wspólnej polityki rybołówstwa” oraz „Polityki leśnej UE”.

Seminarium natomiast zostało poświęcone najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Temat ten jest szczególnie istotny w kontekście zbliżających się negocjacji ONZ w sprawie zmian klimatu, które odbędą się w grudniu 2009 r. w Kopenhadze. W okresie poprzedzającym konferencję klimatyczną władze lokalne i regionalne w całej UE podejmują szereg inicjatyw mających na celu łagodzenie skutków zmian klimatu.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Jego rolą jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Gospodarzami spotkania byli: Przewodniczący Komisji DEVE, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Toruń oraz Urząd Gminy Łubianka.

Liczba wyświetleń: 521

powrót