Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej na Mazowszu

2009.10.14 00:00 , aktualizacja: 2012.05.16 09:24

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

14 października br. w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz wręczyli nagrody I i II stopnia 13 dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych podległych samorządowi województwa. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 

Podczas uroczystości Marszałek Adam Struzik pogratulował wyróżnionym pedagogom zawodowych sukcesów i wyraził wdzięczność wszystkim nauczycielom za determinację i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy. Podkreślił również, że wspieranie oświaty jest działaniem priorytetowym na Mazowszu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznacza stale rosnące środki finansowe na inicjatywy służące podniesieniu jakości pracy szkół i placówek, poszerzaniu oferty edukacyjnej i wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży. Konsekwencją tych działań jest widoczna poprawa w bazie lokalowej placówek i ich wyposażeniu, w warunkach wynagrodzenia nauczycieli oraz organizowaniu dodatkowych zajęć dla młodzieży. Inwestowanie w oświatę przekłada się na sukcesy mazowieckich szkół i placówek oświatowych.

Marszałek przypomniał również o programach realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, służących wyrównywaniu szans uczącej się młodzieży. W ubiegłym roku w ramach realizacji „Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Słuchaczy” po raz pierwszy przyznane zostały finansowe Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Utalentowana młodzież w trudnej sytuacji materialnej może się starać o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Około 342 uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i informatycznie zostało objętych działaniami w ramach projektu „Mazowieckie Talenty”, a ponad 1,5 tys. doktorantów z Mazowsza otrzymało wsparcie finansowe przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach programu „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestuje również w rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Ponad 100 nauczycieli skorzystało z bezpłatnych szkoleń w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Samorząd Województwa Mazowieckiego sprawuje obecnie nadzór nad 38 placówkami oświatowymi m.in. nad: centrami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, medycznymi szkołami policealnymi, szkołami przyszpitalnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół nr 3 w Wyszkowie oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Gośćmi spotkania byli m.in. Wicemarszałkowie - Stefan Kotlewski i Ludwik Rakowski oraz Wiceprzewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Danuta Janusz.

Liczba wyświetleń: 991

powrót