Aktualności

Sesja Plenarna Komitetu Regionów

2009.10.08 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:06

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 5-7 października br. w Brukseli odbyła się 81 Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Sesja rozpoczęła się debatą na temat regionalnych działań wobec globalnego kryzysu. Marszałek Adam Struzik wziął również udział w spotkaniach: Międzyregionalnej Grupy „Regiony Morza Bałtyckiego” i grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej (European People's Party) oraz w zebraniu dot. Korytarza Bałtyk – Adriatyk, podczas którego podpisał deklarację „Przymierze 19 regionów zawarte w celu wsparcia konsekwentnej i natychmiastowej realizacji korytarza kolejowego Bałtyk – Adriatyk: Gdynia/Gdańsk – Warszawa – Brno – Wiedeń/Bratysława – Wenecja – Bolonia/Rawenna”. Podpisanie tego dokumentu, którego zadaniem jest wsparcie stworzenia Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk pozwoli, w chwili jego zrealizowania, włączyć Województwo Mazowieckie w strumień przepływu towarów, kapitału i innowacji płynących z Północy na Południe Europy. W spotkaniu tym wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego – członkowie Komisji Transportu i Turystyki oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu.

Tematyka obrad podczas Sesji Plenarnej obejmowała również takie zagadnienia jak: działania władz lokalnych i regionalnych w zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet oraz usprawnienia pomocy ofiarom, działania samorządów lokalnych i regionalnych wobec zmian klimatycznych oraz konkurencyjny kolejowy transport towarowy.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 681

powrót