Aktualności

Prestiżowy sukces województwa mazowieckiego

2009.10.07 00:00 , aktualizacja: 2012.05.16 13:11

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Województwo Mazowieckie zajęło II miejsce w kategorii „Województwa” w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną” za lata 2006-2008. W uroczystej gali, podczas której wręczono laureatom statuetki Kazimierza Wielkiego oraz dyplomy, wziął udział Wicemarszałek Stefan Kotlewski.
 

Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPóLNOTA, w którym województwo mazowieckie uplasowało się na II pozycji, jak co roku przygotowany został przez profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłoszony został w siedmiu kategoriach: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, małe miasta i gminy wiejskie.

Metoda obliczania wskaźników opiera się na analizie inwestycji samorządowych w infrastrukturę techniczną skoncentrowanych w trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy oraz tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic, a także wydatki na infrastrukturę wiejską) oraz gospodarka mieszkaniowa. Wszystkie wydatki inwestycyjne uzupełniane są zestawieniem według wydatków sfinansowanych ze środków własnych – bez otrzymanych dotacji inwestycyjnych.

II miejsce Województwa Mazowieckiego jest efektem wieloletniego wysiłku i efektywnej współpracy poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego Mazowsza. Według rankingu inwestycje w infrastrukturę techniczną w latach 2006-2008 wyniosły w województwie mazowieckim 110,97 zł na osobę, podczas gdy w zwycięskim województwie lubuskim wskaźnik ten jest niewiele wyższy i wyniósł 111,2 zł na osobę. Mazowsze może się natomiast poszczycić najwyższym poziomem wydatków bez dotacji inwestycyjnych, który wyniósł 96,03 zł na osobę w rozpatrywanych latach. Na III pozycji w rankingu uplasowało się województwo opolskie.

Gala była jednym z punktów programowych, odbywającego się w dniach 6-7 października br., VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPóLNOTA. Tegoroczne spotkanie liderów samorządowych i regionalnych poświęcone zostało dyskusjom o finansach samorządów w warunkach kryzysu, stanie systemu bankowego i ewentualnych zagrożeniach jego wydolności i problemach z wykorzystywaniem przez samorządy funduszy unijnych. Omówiono także nową ustawę o finansach publicznych.

Liczba wyświetleń: 655

powrót