Aktualności

Więcej płockich inwestycji na liście projektów kluczowych

2009.10.02 00:00 , aktualizacja: 2012.05.16 13:50

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rozszerzeniu listy projektów kluczowych. W ten sposób znalazły się na niej dwa nowe płockie projekty – przebudowa ulicy Otolińskiej oraz rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Ich łączna wartość to blisko 70 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 44 mln zł.
 

Umieszczenie inwestycji na liście projektów kluczowych oznacza zgodę na unijne dofinansowanie. Projekty kluczowe są bowiem projektami o strategicznym znaczeniu dla regionu, które ze względu na swój charakter i wagę wyłączone są z procedury konkursowej. Decyzja o wyborze nowych projektów została podjęta na podstawie oceny dokonanej przez ekspertów po przeprowadzeniu trwających miesiąc konsultacji społecznych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że przebudowa ul. Otolińskiej oraz rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej są kolejnymi inwestycjami, które niewątpliwie zasługują na miano inwestycji kluczowych. Zaznaczył, że pierwsza przyczyni się nie tylko do poprawy komunikacji wewnątrz miasta, ale także poprzez jej połączenie z modernizowaną właśnie drogą wojewódzką nr 567 stanowić będzie alternatywne połączenie ze stolicą. Druga natomiast wplynie na poprawę jakości warunków studiowania, a także umożliwi otwarcie nowych kierunków.

Beneficjentem projektu dotyczącego przebudowy ulicy Otolińskiej jest Miasto Płock. Wartość projektu to 40,4 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 25 mln zł. Projekt zakłada przebudowę ul. Otolińskiej w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od Alei Piłsudskiego do granic miasta. W ramach inwestycji przebudowane zostaną: droga wojewódzka nr 567 na odcinku 2235 mb oraz chodniki o powierzchni 9911 m². Ponadto projekt obejmuje budowę 4363 m² ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni i 4195 mb kanalizacji deszczowej, przebudowę 8 skrzyżowań oraz odbudowę 1630 mb ul. Targowej – drogi powiatowej. Dodatkowo wykonane zostaną: wyspa dzieląca zieleń, zatoki autobusowe, parkingi oraz oświetlenie. Planowany termin rozpoczęcia prac to I kwartał 2010 roku, natomiast ich zakończenie planuje się na IV kwartał 2012 roku.

Drugi dofinansowany projekt dotyczy rozbudowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wartość tego projektu to 24,5 mln zł, z czego 19 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego oraz rozbudowę kompleksu budynków PWSZ przy Pl. Dąbrowskiego. W ramach przebudowy kompleksu budynków przy ul. Dąbrowskiego 2 zostaną wykonane m.in.: nowa konstrukcja dachu, ścianki działowe, schody i szyb windowy, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w. oraz instalacje: elektryczna, odgromowa, telefoniczna i p.poż. W całym budynku wymienione zostaną okna, wykonane zostaną także posadzki i podłogi. Od strony dziedzińca powstanie parking.

W ramach rozbudowy i przebudowy Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego powstaną m.in. dwa nowe skrzydła budynku. W jednym z nich, od strony północno-wschodniej, znajdzie się aula główna, pozwalająca pomieścić ponad 300 osób. W drugim, czterokondygnacyjnym skrzydle usytuowanym od strony północno-zachodniej znajdą się m.in. pracownie muzyczne i plastyczne. Ponadto po stronie zachodniej budynku powstanie parking przeznaczony dla 25 pojazdów.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności PWSZ na tle innych uczelni, zarówno w Płocku, jak i w całej północnej części Mazowsza. Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie obiektów wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia w oparciu o zmodernizowane zaplecze edukacyjne. Powiększenie bazy lokalowo-dydaktycznej przełoży się na zwiększenie liczby studentów. Planowany termin rozpoczęcia prac to grudzień 2009 roku, natomiast ich zakończenie planuje się na grudzień 2011 roku.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 965

powrót