Aktualności

Dzień Weterana na Mazowszu

2009.09.22 00:00 , aktualizacja: 2012.05.18 14:34

Autor: D.Ł. Cichocka, Zbigniew Czaplicki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik był gospodarzem uroczystego spotkania kombatantów województwa mazowieckiego z okazji Dnia Weterana, które odbyły się 21 września br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
 

Gośćmi honorowymi byli: Janusz Krupski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyło około 200 przedstawicieli stowarzyszeń kombatantów i osób represjonowanych oraz działających na Mazowszu Porozumień, Klubów i Powiatowych Rad Kombatantów, a także starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, środowisk kombatanckich oraz dyrektorzy szpitali biorących udział w programie Szpitale Przyjazne Kombatantom, którego jednym z patronów jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W swoim przemówieniu Marszałek Adam Struzik oddał hołd przedstawicielom środowiska kombatantów wszystkich frontów II wojny światowej. Przypomniał, że w województwie mazowieckim mieszka około 40 tysięcy kombatantów, inwalidów wojennych, wdów i wdowców po nich oraz ofiar hitlerowskich i stalinowskich represji. Podkreślił, że młode pokolenia winny kultywować pamięć o wydarzeniach lat wojny i ich bohaterach. – Jesteśmy sercem z Wami – powiedział marszałek na zakończenie swego wystąpienia.

Wojewoda Jacek Kozłowski omówił dotychczasowe doświadczenia w zakresie integracji środowisk kombatanckich, podkreślając rolę Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego oraz realizację programu Szpitale Przyjazne Kombatantom, do którego w województwie mazowieckim przystąpiło do tej pory 20 placówek służby zdrowia.
O dobrych doświadczeniach w zakresie integracji środowisk kombatantów i osób represjonowanych w województwie mazowieckim mówił także minister Janusz Krupski, podkreślając realizację programu Szpitale Przyjazne Kombatantom oraz liczne działania lokalnych społeczności.

Spotkanie było swego rodzaju inauguracją prac samorządu województwa w realizacji ustawowego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego integracji kombatantów i osób represjonowanych. Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie samorządu województwa. To nowe zadanie, przejęte od wojewody, będzie realizowane nadal we współpracy z samorządami powiatowymi.

Liczba wyświetleń: 918

powrót