Aktualności

Rozwój infrastruktury lotniczej na Mazowszu

2009.09.18 00:00 , aktualizacja: 2012.05.21 08:50

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

16 września br., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyła się uroczystość wręczenia Wojewodom aktów wyrażających zgodę na dokonanie darowizny lub użycia nieruchomości Skarbu Państwa, będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa cywilnego. Wśród nieruchomości znalazły się lotnisko w Modlinie i Sochaczewie, o które wnioskował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” budowa silnego Mazowsza polegać ma na wzroście konkurencyjności gospodarki i równoważeniu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Służyć ma temu m.in. zdynamizowanie gospodarcze regionu poprzez rozwój infrastruktury lotniczej.

Możliwość wzmocnienia powiązań Warszawy i całego Mazowsza z otoczeniem regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dzięki uzyskaniu strategicznych lokalizacji lotniczych, pojawiła się w 2008 roku wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz.901) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz. 12).

W myśl obowiązujących przepisów, w pierwszej połowie 2009 roku, Marszałek Adam Struzik zwrócił się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o przekazanie Województwu Mazowieckiemu, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Modlinie, stanowiących lotnisko Modlin o powierzchni 276,5 ha oraz w drodze użyczenia, nieruchomości położonych w Sochaczewie-Bielicach, stanowiących lotnisko Sochaczew-Bielice o powierzchni ok. 400 ha.

Zgodnie z ustawą, docelowo, obiekty lotniskowe przekazane zostaną jednostkom samorządu terytorialnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez samorządowców narzędzia służącego dynamizacji rozwoju regionu. Obecny na uroczystości przekazania nieruchomości Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz podkreślił, że rozbudowa infrastruktury lotniczej przełoży się bezpośrednio na ożywienie gospodarki na Mazowszu. Uzyskana możliwość stworzenia cywilnego lotniska spełniającego wymogi wzrastającego międzynarodowego ruchu pasażerskiego, daje zaś szansę na wzmocnienie pozycji regionu i całego kraju na europejskich rynkach.

Liczba wyświetleń: 592

powrót