Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

2009.07.17 00:00 , aktualizacja: 2012.05.23 13:48

Autor: Justyna Krzemińska, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 15-16 lipca br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Mazowsza. Z uczestnikami przedsięwzięcia spotkał się Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.
 

Zakres szkolenia obejmował rozliczanie projektów w ramach Osi IV Leader, podstawy rachunkowości i księgowości projektowej dla Lokalnych Grup Działania oraz zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem roli Lokalnych Grup Działania. Przedstawione zostały również zasady Programu Operacyjnego PO „Ryby”.

Podczas spotkania z uczestnikami szkolenia Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego zaznaczył, że Lokalne Grupy Działania poprzez oddolne inicjatywy i wykorzystanie lokalnych zasobów mogą stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców regionu. Podkreślił, że partnerzy, którzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzielą się nie tylko zasobami i odpowiedzialnością, ale także korzyściami, które budują silny wizerunek Mazowsza.

Inicjatorem spotkania szkoleniowego był Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację zadań przewidzianych w Planie Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim.

Liczba wyświetleń: 492

powrót