Aktualności

Blisko 45 mln zł wsparcia unijnego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Muzeum Wsi Radomskiej

2009.07.20 00:00 , aktualizacja: 2012.05.23 13:43

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego i jego wyposażenie w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz tworzenie turystycznej trasy w Muzeum Wsi Radomskiej to inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu. Władze województwa podpisały z beneficjentami 2 preumowy dotyczące dofinansowania inwestycji z zakresu zdrowia i turystyki. Łączna wartość projektów to blisko 63 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie ok. 45 mln zł. Podpisanie preumów oznacza rozpoczęcie realizacji projektów przez beneficjenta.
 

17 lipca 2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł kolejne preumowy z beneficjentami realizującymi tzw. projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowy dotyczą przygotowania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Przy wyborze projektów kluczowych władze województwa kierowały się przede wszystkim regionalnym charakterem inwestycji, wpływem na rozwój województwa oraz na wzrost konkurencyjności i poziomem innowacyjności.

Beneficjent: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Tytuł: Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem

Projekt składa się z budowy Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji, zakupu sprzętu, urządzeń oraz mebli medycznych. Pawilon będzie wyposażony w łóżka pobytowe, stanowiska noworodków, stanowiska porodowe, sale operacyjne oraz salę zabiegowo-operacyjno-położniczą. Ponadto dostępne będą innowacyjne technologie diagnostyczne i terapeutyczne – zakup: aparatu USG 4D, centrali i podjednostek KTG, laparoskopu z kamerą 3-chipową, aparatury do mini histeroskopii, aparatu termachois, aparatu do kriodestrukcji, aparatury Yersapiont oraz urządzeń do elektrycznego zamykania naczyń.
W dziedzinie położnictwa planuje się wprowadzenie technik relaksacyjnych – muzykoterapia. Planowana jest również budowa dojazdu pod zadaszony podjazd dla karetek, co umożliwi transport chorego z karetki w przestrzeni zadaszonej.

Wartość całk. 37 539 478 zł; dofinansowanie 31 908 556 zł
Okres realizacji: lata 2008-2010

Beneficjent: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Tytuł: Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie

Przedmiotem projektu jest uzupełnienie kolekcji Muzeum o elementy związane z „życiem nad wodą” w celu stworzenia pełnego obrazu tradycyjnej wsi radomskiej. Dla uzyskania takiego efektu przewiduje się budowę młynów wodnych, traków oraz obiektów mieszkalnych i gospodarczych.

Wartość całk. 25 200 000 zł; dofinansowanie 12 600 000 zł
Okres realizacji lata 2009-2011

Liczba wyświetleń: 749

powrót