Aktualności

Współpraca samorządu województwa z Bankiem Światowym

2009.07.16 00:00 , aktualizacja: 2012.05.24 08:47

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Bank Światowy oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisali Umowę Świadczenia Usług Doradczych w zakresie usprawnienia procesu planowania nowych dróg oraz remontów i utrzymania już istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego. Równolegle Bank podejmuje się oraz finansuje przegląd wydatków publicznych w regionie. Całkowita wartość usług świadczonych w ramach Umowy stanowi równowartość 300 tys. dolarów amerykańskich.
 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaznaczył, że podpisany dokument to rezultat kilku miesięcy intensywnej, wspólnej pracy Banku Światowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wyraził też nadzieję, że wiedza i doświadczenie Banku Światowego pozwolą na przeprowadzenie najbardziej produktywnych inwestycji w regionie przy pełnym wykorzystaniu dostępnych funduszy UE.

Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a Samorządem Województwa Mazowieckiego zakłada współpracę przez okres 9 miesięcy, która może zostać przedłużona, jeżeli obie Strony wyrażą taką wolę. Zgodnie z Umową, Bank Światowy zobowiązany jest do wykonania następujących usług wspierających proces strategicznego planowania systemu dróg wojewódzkich: analizy procesu planowania, stworzenia metodologii procesu; analizy automatyzacji i komputeryzacji procesu; oceny potrzeb instytucjonalnych związanych z procesem planowania strategicznego; wsparcia analizy przygotowania i wdrożenia systemu na potrzeby inwestycji, remontów i prac konserwacyjnych.

Równoległy przegląd wydatków publicznych skoncentruje się na roli samego województwa mazowieckiego w zakresie alokacji środków potrzebnych na inwestycje kapitałowe. Bank Światowy dokona przeglądu prac nad przygotowaniem budżetu, zarządzania wierzytelnościami, planowania inwestycji kapitałowych oraz przeanalizuje przeszkody związane z absorpcją funduszy unijnych.

Country Manager Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie Thomas Laursen podkreślił, że Bank Światowy posiada duże doświadczenie w zakresie usprawniania procesu planowania dróg wojewódzkich oraz zarządzania finansami publicznymi, co ma nadzieję nie tylko pomoże rozwiązać problemy Mazowsza, ale też, że realizowany projekt będzie wzorem do współpracy z innymi samorządami, także tymi z mniej rozwiniętych regionów Polski.

Liczba wyświetleń: 480

powrót