Aktualności

Razem zadbamy o Potok Służewiecki

2009.07.09 00:00 , aktualizacja: 2012.05.24 11:38

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

8 lipca br. w Warszawie doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy i Dyrektorem Muzeum Pałac w Wilanowie w sprawie renaturyzacji Jeziora Wilanowskiego oraz likwidacji zagrożeń w zlewni Potoku Służewieckiego.
 

Unikalny w skali europejskiej charakter Parku w Wilanowie wraz z Jeziorem Wilanowskim i Rezerwatu Morysin oraz konieczność utrzymania podstawowych funkcji Potoku Służewieckiego wymagają podjęcia współpracy dla zapewnienia działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i zachowaniem racjonalnego całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniając walory przyrodnicze obszarów związanych z Potokiem Służewieckim i wartości przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe Parku w Wilanowie.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód w Potoku Służewieckim, dlatego aktywnie włącza się w działania zmierzające do stworzenia warunków do prowadzenia właściwej gospodarki wodno – ściekowej na terenie zlewni oraz polepszenia jakości wód Jeziora przy jednoczesnym utrzymaniu walorów przyrodniczych Parku w Wilanowie i Rezerwatu Morysin oraz likwidacji zagrożeń w zlewni Potoku Służewieckiego.
W imieniu Marszałka Adama Struzika porozumienie ze strony samorządu województwa podpisali Wicemarszałek Ludwik Rakowski i Członek Zarządu Piotr Szprendałowicz.

Liczba wyświetleń: 663

powrót