Aktualności

Innowacyjne Mazowsze – podsumowanie projektu

2009.07.01 00:00 , aktualizacja: 2012.05.24 15:58

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ponad tysiąc mieszkańców Mazowsza wzięło udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, spotkań i konferencji zorganizowanych w ramach dobiegającego końca projektu Innowacyjne Mazowsze, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
 

Projekt Innowacyjne Mazowsze nr Z/2.14/II/2.6/2886/09, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach działania 2.6 ZPORR, miał na celu stymulację rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i instytucjami wsparcia na terenie województwa mazowieckiego w zakresie zastosowań innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów produkcji rolnej i około rolnej.

Przedsięwzięcie skierowane było do beneficjentów województwa mazowieckiego: jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, samorządów gospodarczych, przedsiębiorstw kluczowych branż gospodarki Mazowsza: przetwórstwa rolno-spożywczego, teleinformatycznej, rolnictwa, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. W ramach projektu odbyły się m.in. szkolenia poprzedzone badaniami potrzeb z zakresu zastosowania ICT w beneficjentów skupionych wokół problematyki rolniczej, szkolenia z zakresu zastosowania i przygotowywania projektów, w tym studium wykonalności i biznes planów oraz seminaria zapewniające dostęp do wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach.

Dzięki cieszącemu się dużym zainteresowaniem projektowi, przeszkolono ponad  tysiąc osób z 300 jednostek samorządu terytorialnego, 100 firm z regionu mazowieckiego i 20 organizacji pozarządowych.

Liczba wyświetleń: 240

powrót