Aktualności

Nowelizacja statutu województwa

2009.06.16 00:00 , aktualizacja: 2012.05.28 13:54

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 15 czerwca br. przyjął między innymi zmiany w Statucie Województwa Mazowieckiego, które usprawnią organom województwa realizację ustawowych zadań.
 

Kolejne nowelizacje ustawy o samorządzie województwa oraz o pracownikach samorządowych, jak również doświadczenie zdobyte w trakcie obowiązywania Statutu Województwa Mazowieckiego, skłoniły do wprowadzenia zmian do tego dokumentu. Radni przyjęli zaproponowany projekt statutu wraz z poprawkami Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W dalszej części posiedzenia, radni zgodzili się na obciążenie hipotekami nieruchomości samorządu województwa mazowieckiego, które użytkowane są przez samodzielne publiczne zakłady ochrony zdrowia, ubiegające się dofinansowanie w ramach ZPORR. Zabezpieczenie takie wymagane jest przez Unię Europejską.

Sejmik zgodził się również na udzielenie pomocy finansowej gminie Iłża na rewitalizację zabytkowej Starachowickiej Kolei Dojazdowej „Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża”.

Wsparcie otrzymały również komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Radni wyrazili zgodę na przyznanie 1 mln zł dotacji celowych powiatom na dofinansowanie zakupu samochodów i sprzętu transportowego.

Podjęto także decyzję o utworzeniu Medycznych Szkół Policealnych dla Dorosłych w Otwocku i Płocku, w których nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, w niezwykle potrzebnych zawodach jak: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych w Otwocku oraz opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej w Płocku.

Na mocy ustawy z 2008 roku sejmikom województw przekazane zostały kompetencje związane z wyznaczaniem obszaru i granic aglomeracji (tzn. obszaru, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych). Celem wyznaczania aglomeracji jest umożliwienie gminom pozyskania środków finansowych, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na inwestycje w gospodarkę ściekową. O wyznaczenie aglomeracji zgłosiło się wiele samorządów. Na posiedzeniu sejmiku radni przyjęli projekty uchwał w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura, Gąbin, Nowe Grabie, Szydłowiec i Czarnolas.

Liczba wyświetleń: 839

powrót