Aktualności

15 mln zł dla doktorantów rozdane

2009.06.15 00:00 , aktualizacja: 2012.05.28 14:50

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Anna Groszyk-Książak

Unijne stypendia dla doktorantów podzielone. Wsparcie w wysokości 14 tys. zł otrzyma 1062 doktorantów z Mazowsza. 10 czerwca br. w urzędzie marszałkowskim władze województwa wręczyły stypendia 16 najlepszym stypendystom.
 

Podczas uroczystości Marszałek Adam Struzik przypomniał, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się przeznaczyć pieniądze doktorantom, są to bowiem młodzi ludzie, którzy podjęli odważną decyzję o związaniu swojej przyszłości z nauką i biorąc pod uwagę realia, zgodzili się tym samym na brak finansowego komfortu. Tymczasem to właśnie od ich pracy i determinacji zależeć będzie przyszłość polskiej nauki, tempo rozwoju nowych technologii i innowacji na Mazowszu.

Stworzenie stypendium było możliwe dzięki oszczędnościom, jakie nieoczekiwanie pojawiły się w wyniku osłabienia złotówki i nadkontraktacji ZPORR (środki unijne dla Mazowsza na lata 2004-2006). Po otrzymaniu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji o dodatkowych pieniądzach dla Mazowsza władze województwa podjęły decyzję o przeznaczeniu 15 mln zł na stypendia dla doktorantów.

Urząd marszałkowski miał zaledwie dwa miesiące na stworzenie konkursu, podział środków i ostateczne rozliczenie się z nich. W tym czasie musiał zostać przygotowany regulamin konkursu, stworzona została specjalna strona internetowa służąca pomocą doktorantom, została przeprowadzona akcja informacyjna, a następnie nabór wniosków (zarówno elektroniczny, jak i tradycyjny). W końcu ocenione zostały wnioski i ostatecznie przekazane pieniądze.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz podkreślił, że mimo iż czasu było bardzo niewiele – urząd marszałkowski musi się bowiem rozliczyć z projektu do końca czerwca, udało sie rozdzielić stypendia bez opóźnień. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu urzędników, ale także samych doktorantów, którzy bardzo szybko zareagowali na komunikat i doskonale poradzili sobie z krótkim okresem składania wniosków.

Wnioski do urzędu marszałkowskiego można było składać do 11 maja br. Zainteresowanie pomocą było bardzo duże. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło ponad 1477 wniosków, a 1434 z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzili niezależni eksperci wytypowani przez rektorów mazowieckich wyższych uczelni. Eksperci brali pod uwagę m.in. dotychczasowy dorobek doktorantów, udział w konferencjach, publikacje, a także innowacyjny charakter prowadzonych przez nich badań. Ostateczną listę rankingową stypendystów zatwierdził Zarząd Województwa Mazowieckiego.

O stypendia mieli okazję ubiegać się doktoranci z całego województwa, którzy w tym roku akademickim mogli pochwalić się udziałem w konferencjach naukowych, wydaniem publikacji, kupili sprzęt lub literaturę niezbędną do realizacji badań.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 272, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 293, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 992

powrót