Aktualności

Międzynarodowa konferencja „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza”

2009.05.27 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 09:11

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Diagnozowanie, prognozowanie oraz planowanie zmian społecznych i gospodarczych na Mazowszu – to tematy dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej przyszłości Mazowsza. Zainaugurowała ona projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego.
 

Po przywitaniu gości przez prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego, konferencję otworzył swoim wystąpieniem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Konferencja poświęcona jest prezentacji, planowanego na 6 lat i realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, projektu, który jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem badawczym województwa mazowieckiego. Dzięki pozyskanym środkom unijnym i stworzeniu sieci instytucji badających procesy rozwoju regionu pozwoli on uzyskać pełną, a także aktualną wiedzę, niezbędną do skutecznego planowania i zarządzania Mazowszem. Wpłynie również na bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy unijnych w następnym okresie programowania.

Konferencja stała się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń ekspertów krajowych oraz zagranicznych, zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego. Podczas panelu zatytułowanego ”Qvo Vadis Mazovia” uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad przyszłymi drogami rozwoju Mazowsza. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że solidnie zdiagnozowany stan województwa warunkuje właściwe zarządzanie regionem. Wyraził również nadzieję, że projekt wzbudzi zainteresowanie ośrodków badawczych, a efekty badań wpłyną na lepsze funkcjonowanie Mazowsza.

W ramach konferencji odbędą się warsztaty, które przeprowadzone zostaną w trzech blokach tematycznych: społeczeństwo, gospodarka i przestrzeń. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze szczegółami planowanych studiów, przedstawić swoje opinie i sugestie, dotyczące zarówno tematyki, jak i metodologii badań, a także zapoznać się z zasadami wyboru wykonawców.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele: Rządu RP i Samorządu Województwa Mazowieckiego, regionów partnerskich, eksperci z kraju i zagranicy, szkół wyższych i instytucji badawczych, zajmujących się zagadnieniami ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej oraz oganizacji pozarządowych.

Organizatorem konferencji jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 742

powrót