Aktualności

3,6 mln zł na mazowieckie zabytki

2009.05.20 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 10:05

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 maja br., przyjął listę podmiotów, które otrzymają dotacje na konserwację, restaurację lub roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 

Spośród 148 wniosków zakwalifikowanych przez komisję, powołaną przez zarząd województwa, 7 otrzyma 90. procentowe wsparcie finansowe. Pozostałe 141 podmiotów liczyć może na 50. procentowe dofinansowanie. W sumie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 3,6 mln zł.

Sejmik przyjął również projekt uchwały w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych nr 2, 7, 8, 17, 60, 61, 79 i ekspresowej nr S7 z terenu województwa mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, na lata 2008-2013”.

Radni zgodzili się także na dokonanie darowizny działki o powierzchni 0,14 ha, położonej w Sokołowie Podlaskim na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przyjęto zmiany budżetu województwa na 2009 rok, jak również zatwierdzono zmiany statutów mazowieckich jednostek ochrony zdrowia, nowy statut Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz zaakceptowano nowe Wspólne Porozumienie Między Partnerami dotyczące Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) [Peri Urban Europejska Platforma Regionów (PURPLE)].

Liczba wyświetleń: 1423

powrót