Aktualności

30-lecie istnienia Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

2009.05.11 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 11:16

Autor: Radosław Rybicki, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zakład usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie funkcjonuje już od 30 lat. W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się 8 maja br., uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Radosław Rybicki.
 

Podczas uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił jak ważna i potrzebna jest działalność Zakładu w województwie mazowieckim. Zaznaczył, że, mimo konieczności ciągłego doskonalenia rozwiązań w zakresie sieci kanalizacyjnej, poziom zwodociągowania gmin wiejskich na Mazowszu jest wysoki.

Obchody 30-lecia stały się okazją do uhonorowania dyrektora Zakładu Usług Wodnych Jana Stępki Dyplomem Uznania i listem gratulacyjnym za zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju Mazowsza. Wyróżnieni i nagrodzeni upominkami zostali również pracownicy Zakładu, którzy przepracowali w nim 25 lat.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jest wojewódzką jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego. Działalność Zakładu Usług Wodnych polega na konserwacji i utrzymaniu w ruchu sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych na terenie 35 gmin. Zakład organizuje i koordynuje eksploatację i konserwację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. Wykonuje też roboty budowlano-montażowe w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Liczba wyświetleń: 832

powrót