Aktualności

O małych i średnich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu

2009.04.29 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 12:16

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

29 kwietnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w konferencji „Wyzwania dla MSP w dobie kryzysu”. Swoje wystąpienie poświęcił sytuacji na Mazowszu i programom skierowanym do tego sektora.
 

Marszałek Adam Struzik przypomniał, że na Mazowszu zarejestrowanych jest ponad 600 tysięcy firm, w tym ponad 20 tysięcy z udziałem kapitału zagranicznego, a Województwo Mazowieckie to największy rynek pracy – ponad 2 miliony zatrudnionych osób.

Podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego w swoich działaniach kładzie szczególnie silny nacisk na wzrost konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw, a szczególnie małych i średnich firm. Szansą dla nich, zwłaszcza w dobie kryzysu, są środki unijne. W nowej perspektywie finansowej Mazowsze ma do rozdysponowania aż 1,8 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ponad 900 mln euro w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Marszałek Adam Struzik wyraził również nadzieję, że mądra strategia rozwoju regionalnego, skuteczne systemy wdrażania, a także współpraca pomiędzy wszystkimi partnerami będą gwarancją, że szansa ta nie zostanie zmarnowana.

Liczba wyświetleń: 713

powrót