Aktualności

Kolej zainwestuje w tabor

2009.04.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 12:26

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu, 27 kwietnia br. - po przyjęciu absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego - wyraził m.in. zgodę na zawarcie 15. letnich umów z Kolejami Mazowieckimi i WKD na organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa.
 

Te długoterminowe umowy pozwolą na zwiększenie zdolności kredytowych spółek i pozyskanie środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (m.in. spółka Koleje Mazowieckie zakupi 16 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, 11 lokomotyw i zmodernizuje tabor, a Warszawska Kolej Dojazdowa zakupi 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych).

Radni wyrazili również zgodę na nieodpłatne przejęcie przez województwo mazowieckie udziałów Skarbu Państwa w planowanej do prywatyzacji spółce „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” - zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Przyjęto również projekt uchwały dotyczącej udzielenia w 2009 roku dotacji mazowieckim jednostkom samorządu terytorialnego na wybudowanie 94 boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Każda z jednostek otrzyma po 333 tys. zł dofinansowania, co stanowi 33 proc. kosztów inwestycji. Przyznano także 380 tys. zł dotacji gminie Jedlińsk na budowę parkingu i infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Liczba wyświetleń: 872

powrót