Aktualności

Sejmik udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa

2009.04.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.29 12:29

Autor: Agnieszka Stabińska, Redakcja serwisu internetowego i BiP, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego III kadencji na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 roku udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
 

Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na podstawie przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Województwa, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji merytorycznych oraz Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, wystąpiła do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za 2008 rok.

Podczas posiedzenia, po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji na temat wykonania budżetu, Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Liczba wyświetleń: 1006

powrót