Aktualności

1,4 mld zł z unijnej kasy na drogi, kulturę, rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska i tereny inwestycyjne

2009.04.21 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 09:18

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe, na których znalazło się ponad 400 projektów dotyczących dróg, kultury, ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości. W ten sposób do mazowieckiej gospodarki trafią ponad 2,2 mld zł. Tyle bowiem wynosi łączna wartość wszystkich wybranych projektów, z czego unijne dofinansowanie to aż 1,4 mld zł.
 

Zakończył się etap wyłaniania projektów w ramach pięciu działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 3.1 Infrastruktura drogowa, 6.1 Kultura, 4.2 Ochrona powierzchni ziemi, 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą oraz 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. 20 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe dotyczące dofinansowania projektów w ramach tych działań. Łączna wartość 418 wybranych wniosków to 2,2 mld zł, z czego ze środków unijnych na ten cel zostanie przeznaczony aż 1,4 mld zł.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że mazowiecka gospodarka już niebawem zostanie zasilona ponad 2 mld zł, z czego 1,4 mld to środki unijne. Wartość złożonych wniosków kilkakrotnie przekroczyła zarezerwowaną na ten cel alokację, dlatego Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się zwiększyć pulę środków na działania cieszące się największym zainteresowaniem, co pozwoliło dofinansować więcej projektów. Jak zaznaczył istotne przy wyborze projektów było ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski dodał, że konkursy prowadzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w ramach pięciu działań beneficjenci złożyli ponad 1800 wniosków o łącznej wartości ok. 7 mld zł.

Zwiększenie alokacji dotyczyło przede wszystkim działania 3.1 Infrastruktura drogowa. W tym wypadku ogłoszone zostały dwa konkursy – jeden dotyczący dróg powiatowych, drugi – gminnych. W sumie w ramach tego działania złożonych zostało aż 598 wniosków. W drodze prowadzonych z beneficjentami rozmów stworzone zostały dwie listy projektów z zakresu infrastruktury powiatowej – lista projektów wyłonionych do realizacji oraz lista rezerwowa. W celu wyłonienia projektów przeprowadzono szczegółową analizę. Brano pod uwagę ponadlokalny charakter projektów, a także stan zaawansowania prac umożliwiający ich realizację w latach 2009-2010. Ostatecznie Zarząd Województwa Mazowieckiego postanowił aż dwukrotnie zwiększyć alokację przeznaczoną na ten cel. W ten sposób możliwe było wybranie aż 329 projektów na łączną kwotę dofinansowania 990 mln zł.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również działanie 6.1 Kultura. Złożono tu aż 187 projektów, których wartość znacznie przekroczyła przewidywaną alokację. Podobnie jak w przypadku działania 3.1 Infrastruktura drogowa, także i tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu puli środków. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z beneficjentami zadecydowano o dofinansowaniu 52 projektów na łączną kwotę 263 mln zł.

Z uwagi na znacznie większą niż zakładano ilość wniosków, zwiększeniu z 86 079 500 euro do 148 983 750 euro uległa również alokacja przeznaczona na projekty konkursowe w ramach działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości.

W celu przyspieszenia wydatkowania środków unijnych, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął także decyzję o możliwości dofinansowania projektów w formie zaliczek. Z tej formy dofinansowania będą mogli skorzystać wszyscy – zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy realizujący projekty na Mazowszu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 324, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 97 kB, Liczba pobrań: 555, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 396, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 325, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 396, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 507, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 2875

powrót