Aktualności

Mazowsze stawia na czystą energię

2009.04.21 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 09:40

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zwiększenie wykorzystania potencjału energetycznego Mazowsza oraz promocja odnawialnych źródeł energii – to główne zadanie nowopowstałej Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE). Na ten cel województwo mazowieckie jako jedno z pierwszych w kraju otrzymało unijny grant w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”. Dofinansowany projekt to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 

Mazowiecka Agencja Energetyczna ma postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym udziałowcem MAE jest inicjator jej powstania – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostałymi udziałowcami są samorządy lokalne z Mazowsza, podmioty ze sfery nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe. Udział samorządów lokalnych jest istotny, ponieważ to one mają wiedzę o niewykorzystanych możliwościach w pozyskiwaniu energii na poziomie powiatów.

Jak podkreślił Marszałek Adam Struzik Mazowiecka Agencja Energetyczna będzie doradzać gminom, a także osobom zainteresowanym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Do jej zadań należeć będzie informowanie o tym, co i w jaki sposób można wykorzystać oraz jak pozyskać fundusze na realizację zaplanowanego projektu.

W zakresie jej działalności będzie również przeprowadzanie szkoleń, które podniosą poziom wiedzy o energetyce i ochronie środowiska. Agencja stworzy też raport odzwierciedlający stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski dodał, że działania Agencji będą wsparciem dla przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń – w szczególności dwutlenkiem węgla, obniżających koszty pozyskania energii oraz promujących region jako czysty ekologicznie. Ma to szczególne znaczenie także ze względu na przyjęty przez kraje członkowskie Unii Europejskiej plan działań integrujących jej politykę klimatyczną i energetyczną.

Zgodnie z przyjętą 11 grudnia 2008 r. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska zobowiązała się do uzyskania 15% udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej do 2020 r. Aby to osiągnąć, trzeba przede wszystkim zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. Agencja ma się do tego przyczynić, promując przedsięwzięcia w tym zakresie pozytywnie wpływające na ochronę środowiska. Poza tym ma skupiać informacje na temat zasobów, możliwości i potrzeb związanych z energetyką na terenie województwa mazowieckiego. Jej działania mają wpłynąć na zwiększenie zainteresowania pozyskiwaniem energii odnawialnej, dzięki czemu wypełniona zostanie luka w wykorzystywaniu potencjału województwa w energetyce wodnej, geotermalnej, wiatrowej, solarnej oraz potencjału biomasy.

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści zarówno społecznych, gospodarczych, jak i ekologicznych. Zaletą wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest możliwość poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabej infrastrukturze energetycznej, co wzmacnia bezpieczeństwo w skali województwa, a także kraju.

Na realizację tego projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał unijny grant w wysokości 250 tys. euro.

Liczba wyświetleń: 757

powrót