Aktualności

Mazowieckie firmy na Ukrainie

2009.04.07 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 11:03

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, promocja gospodarcza regionu oraz wymiana informacji dotyczących firm i przedsiębiorców działających na Mazowszu i Ukrainie to główne cele podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.
 

6 kwietnia br. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego spotkanie przedstawicieli Ukrainy z reprezentantami Mazowsza. Celem było podpisanie przez Krzysztofa Filińskiego – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., i Wacława Pawlaka – Dyrektora Generalnego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, porozumień wspierających współpracę gospodarczą między partnerami. Ma ona dotyczyć zarówno wzajemnej promocji, organizowania spotkań z udziałem mazowieckich i ukraińskich przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, jak i wsparcia w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu.

Współpraca między przedsiębiorcami mazowieckimi a ukraińskimi ma również ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz szkoleń i międzynarodowych targów branżowych. Porozumienie zakłada także wspieranie działań na rzecz aktywizacji i modernizacji obszarów pozametropolitarnych, tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych – tzw. klastrów, oraz rozwoju alternatywnych odnawialnych źródeł energii.

W spotkaniu uczestniczyli: Jurij Romańczuk – I Sekretarz Ambasady Ukrainy, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Filiński – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Iga Urbanik-Brymas – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Jacek Piechota – Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Wacław Pawlak – Dyrektor Generalny Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Oleg Dubisz – Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Liczba wyświetleń: 1203

powrót