Aktualności

IX posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej na Mazowszu

2009.03.17 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 12:58

Autor: Anita Miernik, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W dniach 12-13 marca br., w ramach IX posiedzenia Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej, na Mazowszu gościli przedstawiciele polskich regionów. Dwudniowe spotkanie, w którym wziął udział Wicemarszałek Stefan Kotlewski, poświęcone było tematyce wykorzystania funduszy strukturalnych z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz problemom związanym z wdrażaniem środków z nowego okresu programowania 2007-2013.
 

W pierwszym dniu posiedzenia miała miejsce wizyta studyjna w Żyrardowie. Wybór miejsca nie był przypadkowy – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego miasto zrealizowało 10 projektów o łącznej wartości ponad 14 mln zł, co pozwoliło mu uplasować się na szóstym miejscu w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie na najbardziej aktywną gminę w pozyskiwaniu środków w ramach ZPORR.

Członkowie podkomitetu zapoznali się z Planem Rewitalizacji miasta oraz odwiedzili przykładowe inwestycje, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006, wśród których znalazły się min.: Park Dittricha, ul. Łukasińskiego, Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz system monitoringu wizyjnego w Żyrardowie. Łączna wartość dofinansowania z UE dla tych projektów to 5 332 688,46 zł. Dodatkową atrakcją była wizyta w żyrardowskiej Fabryce Wyrobów Lnianych oraz Loftach de Girarda – zaadaptowanych na stylowe obiekty mieszkalne z nowoczesną infrastrukturą zabudowań Nowej Przędzalni Lnu.

Podczas części plenarnej, w drugim dniu posiedzenia podkomitetu, uczestnicy dyskutowali na temat wykorzystania środków oraz konsekwencji wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR. Dużo uwagi poświęcono także realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw oraz komponentów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dalszej części obrad przedstawiona została Regionalna Strategia Innowacji oraz Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się informacja na temat pierwszej edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Podkomitet Monitorujący ds. polityki regionalnej działa w ramach Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty.

Liczba wyświetleń: 480

powrót