Aktualności

Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie z wizytą u Marszałka

2009.03.12 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 13:53

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

11 marca 2009 r. kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa złożył Zénon Kowal – Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie, który jest jednocześnie akredytowany w Rydze, Tallinie i Wilnie.
 

Podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem poinformował o swojej działalności w Polsce oraz przedstawił system federalny obowiązujący w Belgii.

Marszałek Adam Struzik omówił dotychczasowe kontakty Województwa Mazowieckiego z regionem Bruksela – Stolica, podkreślając przy tym rolę belgijskiego partnera w przygotowaniu Mazowsza do członkostwa w Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślił, że Województwo Mazowieckie jest zainteresowane zintensyfikowaniem i rozszerzeniem współpracy, jak również zaangażowaniem we wspólne projekty z takich dziedzin jak: biotechnologia, rolnictwo, transport i logistyka.
Delegat zaprosił Marszałka do złożenia wizyty w regionie Walonii celem omówienia szczegółów przyszłej współpracy.

Belgia jest państwem federalnym, złożonym z trzech regionów i trzech wspólnot. Regiony zajmują się m.in. rozwojem miast, ochroną środowiska, budownictwem, ekonomią (wspomaganiem firm), energią, transportem publicznym, drogami itp. Natomiast wspólnoty zajmują się: kulturą, edukacją, służbą zdrowia, pomocą społeczną, turystyką, sportem, bibliotekami itp. Uprawnienia rządu federalnego są podzielone pomiędzy Króla i rząd (egzekutywę) oraz parlament (legislatywę). Rząd federalny jest odpowiedzialny m.in. za ekonomię, ubezpieczenia społeczne i emerytury, dług publiczny, sprawiedliwość, ogólną politykę zagraniczną, obronę, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, kwestie narodowości i imigracji oraz reformę państwa.


 


 


 


 

Liczba wyświetleń: 518

powrót