Aktualności

Europejski Szczyt Regionów i Miast

2009.03.09 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 14:11

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w Europejskim Szczycie Regionów i Miast, który odbył się w dniach 5-6 marca 2009 roku w Pradze.
 

Na zaproszenie Komitetu Regionów, miasta Pragi oraz jej Burmistrza Pavla Béma, w stolicy Czech spotkało się ok. 500 przedstawicieli z 250 regionów i miast Unii Europejskiej. Trzeci już z kolei Szczyt obradował w kraju sprawującym obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Tematem obrad były zagadnienia dotyczące wdrożenia europejskich środków zaradczych w związku z kryzysem finansowym oraz czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego.

Jednym z głównych mówców był José Manuel Durão Barroso – Przewodniczący Komisji Europejskiej, który potwierdził, że Komisja Europejska zdecydowała się uruchomić swoje programy, co oznacza przyspieszenie wykorzystania funduszy w latach 2009 i 2010 celem jak najszybszego pobudzenia gospodarki. W 2009 roku państwa członkowskie otrzymają z góry łącznie 11.2 miliardów euro.

Podczas spotkania Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej przedstawiła wstępną analizę wyników konsultacji publicznych w sprawie zielonej księgi nt. spójności terytorialnej. Marszałek Adam Struzik wystąpił z dwoma postulatami: maksymalnego ułatwienia procedur ubiegania się o fundusze unijne oraz zintegrowanego wykorzystania funduszy własnych.

Uczestnicy Szczytu zgodzili się, że regiony i miasta Europy odgrywają ważną rolę w zapewnianiu dialogu między obywatelami a instytucjami UE. Podkreślono przede wszystkim potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego terytoriów europejskich poprzez silną politykę regionalną i spójność terytorialną, która pozwala obywatelom na swobodny wybór miejsca zamieszkania i miejsca pracy w Europie pomimo barier geograficznych.
Zainicjowane zostały także szeroko zakrojone konsultacje, które pozwolą europejskim regionom i miastom wpłynąć na kształt przyszłej unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto uczestnicy spotkania zobowiązali się do zwiększenia oraz wcześniejszego uruchomienia środków dla regionów i miast w ramach budżetu 2007 – 2013.
Na zakończenia szczytu zorganizowana została debata, której celem było podniesienie świadomości publicznej w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zapewnienie jak najwyższej frekwencji.

Liczba wyświetleń: 680

powrót