Aktualności

10 lat Samorządu Powiatu Mławskiego

2009.02.27 00:00 , aktualizacja: 2012.05.30 15:22

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Z okazji jubileuszu 10-lecia Samorządu Powiatu Mławskiego 27 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się okolicznościowa Sesja Rady Powiatu Mławskiego. W uroczystościach uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Powiat mławski funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. Celem utworzenia jednostek i instytucji samorządu terytorialnego w Polsce była decentralizacja władzy publicznej, a zarazem stworzenie warunków do większej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych oraz umożliwienie im udziału w wykonywaniu władzy, szczególnie z zakresu administracji publicznej.
Uroczystość 10-lecia Samorządu Powiatu Mławskiego stała się okazją do przybliżenia gościom historii powiatu i podsumowania dotychczasowej działalności. Zaprezentowane zostały przemiany jakie zaszły od czasu reformy samorządu terytorialnego, osiągnięcia wynikające z realizacji podejmowanych projektów. Przedstawiono także kierunki dalszego funkcjonowania.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował władzom powiatu dziesięciu lat prężnego funkcjonowania samorządu. Wyraził nadzieję, że kolejne lata działalności przyniosą realizację planowanych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Wręczył również przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Mławie dyplom w uznaniu wybitnych zasług w pracy podejmowanej na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu mławskiego.

Liczba wyświetleń: 400

powrót